İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

 

Türkiye’de kurulu, Genel Merkezi Tarabya Ferahevler Mahallesi, Çamlık Koru Cad. Petunya Sok. No:37 Juma Tarabya B Blok PK:34457 Tarabya-Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, vergi mükellefi Noblist Design Tekstil Üretim Pazarlama İhracat Ticaret Limited Şirketi.  (“ŞİRKET” olarak anılacaktır); veri sorumlusu olarak www.noblistdesign.com  internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumaya önem vermektedir. İşbu metin kapsamında Çerez ve Gizlilik Politikası hakkında açıklamalar ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

 

ŞİRKET’in internet sitesini ziyaret ettiğinizde elde edilen kişisel veriler, ŞİRKET tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan detaylıca bilgi edinebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


www.noblistdesign.com adresindeki web sitemizi ziyaret kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla ŞİRKET tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine göre işlenebilecektir:

 • ŞİRKET’in sunduğu mal ve hizmetlerin pazarlanması, tanıtılması ve satışı için gerekli gerekli süreçlerin tespiti ve uygulanması,
 • ŞİRKET’in ticari ve stratejik iş planlamalarının belirlenmesi ve uygulanması,
 • ŞİRKET tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili departmanların gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların departmanlarımızca yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • ŞİRKET’in insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve uygulanması,
 • ŞİRKET’in ve ŞİRKET ile işbirliği yapan kişi ve kuruluşların hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin sağlanması.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARIMIN AMAÇLARI

 

www.noblistdesign.com adresindeki web sitemizi ziyaret kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

www.noblistdesign.com  adresindeki web sitemizi ziyaret kapsamında kişisel verileriniz 6698 Sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olarak adlandırılan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

www.noblistdesign.com  adresindeki web sitemizden faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez(cookies) kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin kullanımında  etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitemizde çerez kullanılmasındaki amaçlar şunlardır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet sitesinin, ziyaretçilerimizin ve ŞİRKET’in teknik güvenliğini sağlamak,
 • İnternet sitesinin performansına ilişkin istatistiki bilgileri edinmek, değerlendirmek ve iyileştirmek.

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ


Oturum Çerezleri (Session Cookies)


Web sitemizdeki ziyaretçilerimizin ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezler olarak tanımlanmaktadır. Oturum çerezlerinin kullanılmasındaki amacımız ziyaretiniz süresince web sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)


Kalıcı çerezler web sitemizin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Kalıcı çerezler sonraki ziyaretlerinizde tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda saklanır. Kalıcı çerezler sayesinde web sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda web sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve varsa, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir.

 

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)


Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, giriş-çıkış yapılan sayfalar, ziyaretçilerin sayfada ne kadar süre geçirdiği,  internet sitesi ziyaret saatleri, tekrar ziyaret edip etmediği gibi analitik verilerin değerlendirilmesini sağlayan çerezler olarak tanımlanmaktadır.

 

ÇEREZLERİN ENGELLENMESİ

İnternet sitesi ziyaretiniz esnasında tarafımızca çerez(cookies) olarak adlandırılan yukarıdaki verilerin toplanmasını kabul etmiyorsanız çerezleri engelleme hakkınız bulunduğu bilgilerinize sunarız. Çerez kullanımını engellemek için kullandığınız web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Aşağıda kullandığınız tarayıcı türlerine göre çerezleri engelleyebileceğiniz link bilgileri de paylaşılmaktadır.

 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

 

www.noblistdesign.com adresindeki web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu beyan etmekteyiz:

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 

 • Yukarıda yer alan adresimize yazılı ve ıslak imzalı dilekçeyi posta ile,
 • noblistdesign@gmail.com   adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış dilekçe ile,

 

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi, kişisel haklarınızın ihlalinin önlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, telefonla teyit, kimliği ispat edici belge talebi gibi) isteyebiliriz. 

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

 

ÇEREZ VE GİZLİLİK POLİTİKASININ YÜRÜRLÜĞÜ

 

Yukarıda detaylarını paylaştığımız kişisel verilerin işlenmesi, çerez ve gizlilik politikası www.noblistdesign.com  adresindeki web sitemizde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bazı maddelerde ya da politikanın tümünde güncelleme yapılması durumunda güncelleme yapıldığı da yine burada ilan edilecektir.

 

Konuyla ilgili veri sahibi başvurularını yukarıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

 

İnternet sitesi aracılığıyla kişisel verilerin işlenmesi, çerez kullanımı ve gizlilik politikası metnini web sitesi ziyaretçilerimizin ve kullanıcılarımızın bilgilerine sunarız.