MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

E-MAĞAZA SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE1-Taraflar


1.1-SATICI
Ünvanı              : Noblist Design Tekstil Üretim Pazarlama İhracat Ticaret Limited Şirketi.

Adresi            : Tarabya Ferahevler Mahallesi, Çamlık Koru Cad. Petunya Sok. No:37 Juma Plus Tarabya B Blok PK:34457 Trabya-Sarıyer / İstanbul

Telefon          :05322738534
E-posta          : noblistdesign@gmail.com 

 

1.2- ALICI (*)

Adı/Soyadı/Ünvanı

:

Adresi

:

Telefon

:

Eposta adresi

:


(*) Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.


MADDE2-Sözleşmenin Amacı ve Konusu


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait  www.noblistdesign.com  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE3-Fiyat, Miktar ve Ödeme Şekli


Ürünlerin Cinsi, Türü, Miktarı ve Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün No

Tanımı

Adet

Birim Fiyatı (TL)

Tutar (KDV Dahil)

Toplam Ürün Bedeli

Toplam Kargo Tutarı

Toplam Sipariş Tutarı (KDV Dahil)

Ödeme Şekli

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adres

 • Söz konusu kargo bedeli toplam sipariş tutarına dahil olup kargo bedeli SATICI tarafından ödenecektir. Uluslararası gönderim maliyetleri, aracılık ve gümrük maliyetleri, uygulanabilecek ithalat ve satış harç ve vergileri de dâhil olmak üzere varsa gümrük ve satış harç ve vergilerinden ALICI sorumludur.
 • www.noblistdesign.com internet sitesinden ürün aldığınızda, ALICI’nın ürünü gönderilmesini istediği ülke tarafından talep edilebilecek ithalat vergi ve gümrük harçlarını ve nakliyeci, aracı, ürünün gideceği ülkedeki gümrük idaresi veya diğer taraflar tarafından talep edilebilecek giderleri, avans ücretlerini veya benzer ücretleri (özetle “İthalat Ücretleri”) ALICI’dan talep edilecek olduğundan ürünü satın almadan önce daha fazla kesinlik için yerel gümrük idaresi ile irtibata geçip yapacağınız satın alıma uygulanabilecek ithalat vergileri ve gümrük harçları hakkında daha fazla bilgi edinmeniz gerekmektedir.

  MADDE 4- İşin İfa Şekli, Koşulları ve SATICI ve ALICI’nın Sorumlulukları


4.1 - ALICI, www.noblistdesign.com  internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’nın ürün bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina etme hakkına sahiptir.


4.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI`nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır. ALICI’nın ürünün teslimatını yapılmasını istediği ülkede talep edilebilecek İthalat Ücretleri’ni zamanında ödememesi nedeniyle tahmini teslimat tarihinde gecikme yaşanmasından ötürü SATICI sorumlu tutulamaz.


4.3 - ALICI’nın ürünü teslim almayı reddetmesi veya ithalat ücretlerini ödememesi veya ödemeyi reddetmesi ve/veya ithalat ücretlerini ödememek için ürünü iade etmeye çalışması durumunda; SATICI’ya önceden ödemesi yapılan nakliye ve/veya gönderim işlemlerine ilişkin ücretler ALICI’ya iade edilmez. ALICI’nın ithalat ücretlerini ödemeyi reddetmesi veya ödemesi nedeniyle ortaya çıkan tüm ücret ve bedellerden ALICI sorumlu olacaktır.


4.4 - Sözleşme konusu ürün, ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda, ürünün SATICI`ya iadesi ile ilgili kargo bedeli ALICI`ya aittir.


4.5 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. ALICI’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.


4.6- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI`nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI`ya ait kredi kartının ALICI`nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI`ya ödememesi halinde, ALICI`nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI`ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI`ya aittir.


4.8 - Ürünlerin satış teslimat koşulları sözleşme ekinde ve e-mağaza’da yer alan satış, teslimat koşulları kısmında yer almaktadır. ALICI sözleşmeyi kabul etmekle bu koşulları da kabul etmiş sayılır.


4.9 -SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.


4.10. SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.


 1. CAYMA HAKKI:

 • ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır.

 • Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının;
 1. a) SATICI’nın Tarabya Ferahevler Mahallesi, Çamlık Koru Cad. Petunya Sok. No:37 Juma Tarabya B Blok  PK:34457 Trabya-Sarıyer / İstanbul - Türkiye adresine yazılı olarak veya
 2. b) Bir sürekli veri taşıyıcısı ile noblistdesign@gmail.com posta adresine gönderilecek bir e-posta veya www.noblistdesign.com linki üzerinden ulaşılabilecek İletişim Formu aracılığı ile bildirilmesi gerekmektedir.

 • ALICI, cayma hakkını kullanırken;
 1. ALICI’ya veya ALICI’nın Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, (**)
 2. Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim etmesi gerekmektedir.

(**) ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

 • ALICI tarafından cayma hakkı kapsamında iade edilen malın değerinin ALICI’nın kusuru sebebiyle azalması veya söz konusu malın ALICI’nın kusuru sebebiyle telef olması halinde, ALICI’nın, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.
 • ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
 • Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

 

MADDE6- Diğer Konular


6.1- ALICI, www.noblistdesign.com  internet sitesinde yer alan ürünün/lerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2- ALICI, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürüne/lere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3 - www.noblistdesign.com;  gerektiğinde her türlü ürün ve hizmet bedelinin fiyatını değiştirme veya ürün ve hizmeti iptal etme hakkına sahiptir.

6.4 - SATICI işbu Sözleşme nedeni ile edindiği Alıcıya ilişkin kişisel bilgileri (isim, yaş, e-posta adresi, telefon numarası gibi) sadece kendi bünyesinde kullanacak, üçüncü kişilerle paylaşmayacak, üçüncü kişilere karşı bu bilgilerin gizliliğini muhafaza edecek faaliyeti dışında ve gerekli olmadıkça kullanmayacaktır. Resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi ve mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapılmak zorunda kalınması durumu işbu gizlilik yükümlülüğünün ihlali sayılmaz.

 

MADDE 7- Sözleşmenin Ekleri


Ek:1 Satış Teslimat Koşulları

 

MADDE 8- İtilafların Çözümü


8.1 - İşbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak,İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

8.2 - ALICI ve SATICI itilafların çözümü için Noblist Design Tekstil Üretim Pazarlama İhracat Ticaret Limited Şirketi.’nde  e-mağaza’da yer alacak bilgi ve belgelerin münhasır delil olarak kullanılmasını kabul ve beyan ederler.

8.3 - Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm satış ve teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Madde 9- Gizlilik

 1. Taraflar, üçüncü sahıs, kurum ve kuruluşlara kanuni olarak gerekmedikçe, birbirlerinin yazılı onayı olmaksızın, bu Sözleşmenin varlığı, içeriği, hükümleri hakkında herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü bilgi ve belge vermeyecektir. Karşılıklı alınan bütün bilgiler, gizlilik prensipleri içerisinde saklanacak ve karşılıklı önceden yazılı muvafakat olmaksızın bu Sözleşme’nin amacından başka şekilde kullanılmayacaktır.
 2. Taraflar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince, tüm maddelerde geçen kişisel verilerinin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesine, işlenmesine, tasniflenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, anonim hale getirilmesi ve devredilmesine kendi özgür iradesiyle ve rızasıyla onay vermiş ve kabul etmiştir.
 3. Taraflar elde ettiği kişisel verileri; ticari ilişkiler kapsamında veya işbu sözleşmesel ilişki dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kendisine bildirilen veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildirir ve tarafların bu hususa muvafakati vardır.
 4. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hükümlerine aykırı davranışları dolayısıyla, diğer tarafın uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararlar ile 3. Kişiler tarafından yöneltilecek maddi ve manevi tüm tazminat talep tutarlarının zarara uğrayan taraf tarafından yapılacak ilk talepte kusuru oranında nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


MADDE 10- İmza


İşbu sözleşme beş sayfadan 10 madde ve ekleri olarak düzenlenmiştir. ALICI’nın (Kabul ediyorum) sipariş butonuna basmasıyla geçerlilik kazanmış olur.

 

SATICI: Noblist Design Tekstil Üretim Pazarlama İhracat Ticaret Limited Şirketi.

ALICI:
Adı/Soyadı:
Tarih:
Saat: