ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu,

Noblist Design Tekstil Üretim Pazarlama İhracat Ticaret Limited Şirketi. ’nin (Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır), TÜKETİCİ'ye(*) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan ürüne ilişkin olarak TÜKETİCİ’ye sunulan tüm bilgiler, Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesine veya akdedilmesinden evvel ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin ürüne ilişkin internet sitesi sayfasında yayınlanmasına kadar geçerli olup; SATICI ancak www.noblistdesign.com internet sitesinde yayınladığı güncel bilgiler ile bağlıdır ve değişiklik itibarıyla işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda verilen bilgilerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

(*) Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan

:

Noblist Design Tekstil Üretim Pazarlama İhracat Ticaret Limited Şirketi.(Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

Adres

:

Tarabya Ferahevler Mahallesi, Çamlık Koru Cad. Petunya Sok. No:37 Juma Plus Tarabya B Blok  PK:34457 Trabya-Sarıyer / İstanbul -TURKİYE

Telefon

:

 05322738534

Eposta adresi

:

noblistdesign@gmail.com 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.

Açıklama

Adet

KDV Dahil Fiyatı

Ara Toplam

Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri

Ödeme Şekli

Toplam (KDV Dahil)

Teslimatlar İstanbul  içindeki adreslere ödemeyi takip eden ilk 10 (on) iş günü içinde, İstanbul  dışındaki adreslere ise, ödemeyi takip eden ilk 12 (oniki) iş günü içinde yapılır. Sipariş Yurtiçi Kargo tarafından teslim edilecektir. Kıbrıs ve adalara teslimatımız bulunmamaktadır. Bu gibi olan teslimatlar için merkez adres verilmesi gerekmektedir.1000 TL. ve üzeri siparişlerde kargo masrafı SATICI tarafından karşılanmaktadır.

 1. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak TÜKETİCİ’ye sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerli olup bu günden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

 1. CAYMA HAKKI
 • TÜKETİCİ’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır.
 • Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının;
 1. SATICI’nın Tarabya Ferahevler Mahallesi, Çamlık Koru Cad. Petunya Sok. No:37 Juma Tarabya B Blok PK:34457 Trabya-Sarıyer / İstanbul adresine yazılı olarak veya
 2. bir sürekli veri taşıyıcısı ile noblistdesign@gmail.com posta adresine gönderilecek bir e-posta veya noblistdesign.com  linki üzerinden ulaşılabilecek İletişim formu aracılığı ile bildirilmesi gerekir.
 • TÜKETİCİ, cayma hakkını kullanırken;
 1. a) TÜKETİCİ’ye veya TÜKETİCİ’nin Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, (**)
 2. b) Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim etmesi gerekmektedir.

(**) Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda, alıcının tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

 • TÜKETİCİ tarafından cayma hakkı kapsamında iade edilen malın değerinin TÜKETİCİ’nin kusuru sebebiyle azalması veya söz konusu malın TÜKETİCİ’nin kusuru sebebiyle telef olması halinde, TÜKETİCİ’nin, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.
 • TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ürün bedelinin TÜKETİCİ’nin banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
 • Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır. TÜKETİCİ bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.
 1. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 1. YETKİLİ MAHKEME

TÜKETİCİ; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde TÜKETİCİ’nin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

TÜKETİCİ;
Ad soyad: 
Eposta: 
Tarih: